سعید پانتر

سعید پانتر

زندگی نامه سعید پانتر

سعید پیمانی راد با نام هنری سعیدپانتر متولد 1369 در کرمانشاه است.
از 3 سالگی در تهران زندگی کرده و دانش آموخته دانشگاه هنر تهران میباشد.
سعید دارای دو خواهر و یک برادر است. او از سن 17 سالگی به موسیقی و رپ علاقه مند شد.