سعید عرب

سعید عرب

زندگی نامه سعید عرب

سعید عرب متولد سال 1360در شهر اهواز، خواننده سبک پاپ ایرانی است.
ولی خوانندگی را از 24 سالگی شروع کرده است.