A C D H I J M N O P R S T W X Y 2 3 آ ا ب ت ج ح خ د ر ز س ش ص ض ع غ ف ق ل م ن ه و پ چ ژ ک گ ی

ا

ب

ح

ر

س

ش

ع

ف

م

پ