محمدرضا فروتن - ژنتیک

موزیک ایرانی, ویژه 20/01/02 60691 بازدید
متن آهنگ محمدرضا فروتن به نام ژنتیک

به گله ای که درونم مرا چرا میکرد به بچه گرگ غزلهای وحشی در بند نخاع و گردن و انبوه استخوانهایم به حبس تا به ابد در اوین گه نایم به نوجوانیه چرک و آنارشی خواندن به یک هزاره به پای عقیده ای ماندن به بسته بندی تو در دو متر تترون زرد به جیغ تلخ کش و میت و ادامه ی درد به لرزش عضلانی بعد استفراغ به چرک کردن شعرم میان نوستالژی به قتل خواهرکان غریب ناتنیم به شاهنامه بی وزن تن تن تن تنیم به خس خس لزج آب و خون ششهایم به سنت رفقای رفیق کشهایم به معده ام که سراسر اسید میسازد به قلب سالم و پمپاژهای یک تا صد به لسه ها و تکاتک ردیف دندانم قسم قسم به خویش که با استناد میدانم که من علیه ژنم انقلابها کردم درون معرکه ی نطفه ام چه ها کردم که صدهزار صفت عقل کج سمت ژنم چقدر جنگیدم شعر را رها کردم چقدر سرباز خوب و منصفی بودم که زنده ماندم و بر خویش اتکا کردم که جبر تلخ ژنتیک شبیه شوخی شد که آرکی تایپ خودم را خودم بنا کردم به بیست و یک گرم از هیچ معتقد گشتم به بیست و یک گرم از هیچ اکتفا کردم مهندسی دقیق بنای فونداسیون و احتمال شکستی به درصد میلیون به درصد میلیون من شکست میخوردم اگر که شک به قضایای جبر میبردم به خس خس لزج آب و خون ششهایم به سنت رفقای رفیق کشهایم به معده ام که سراسر اسید میسازد به قلب سالم و پمپاژهای یک تا صد به لسه ها و تکاتک ردیف دندانم قسم قسم به خویش که با استناد میدانم

آخرین موزیک های محمدرضا فروتن

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.