متن آهنگ محسن چاوشی به نام ملکا

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی نروم جز به همان ره که تو همراه نمایی همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم همه توحید تو گویم که به توحید سزایی همه علمی و یقینی همه نوری و سروری همه جونی و جزایی همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی همه بیشی تو بکاهی همه کم تو فزایی نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی تو زن و جفت نداری تو خور و خفت نداری احد بی زن و جفتی ملک کامروایی بری از خوردن و خفتن بری از شرک و شبیهی بری از صورت و رنگی بری از عیبو خطایی نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی نبود این خلق و تو بودی نبود خلق و تو باشی نه بجنبی نه به گردی

آخرین موزیک های محسن چاوشی

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.