متن آهنگ امیر رهام به نام پیله

تو در لحظه لحظه تو در هر زمان به یادم بیاور به یادم بمان تویی خاطرات خوش زندگی تو معنا شوی تا به دیوانگی همین بس بگویم که تو جانمی به هر شک همیشه تو ایمانمی یقینم همین است همین حس ناب که جانم بگویم تو را در جواب من به تو پیله میکنم تا که تو پروانه شوی تا که رها شوی ز غم عاشق و دیوانه شوی من به تو پیله میکنم تا که تو پروانه شوی تا که رها شوی ز غم عاشق و دیوانه شوی عاشق و دیوانه شوی بمان پای من پای این زندگی بمان پا به پایم به دیوانگی نباشی شبیهم به پژمردگی تو باشی قرارم تو ارامشی بمان در کنارم تو آرامشی ندارم بجز این ز تو خواهشی من به تو پیله میکنم تا که تو پروانه شوی تا که رها شوی ز غم عاشق و دیوانه شوی من به تو پیله میکنم تا که تو پروانه شوی تا که رها شوی ز غم عاشق و دیوانه شوی من به تو پیله میکنم تا که تو پروانه شوی تا که رها شوی ز غم عاشق و دیوانه شوی من به تو پیله میکنم تا که تو پروانه شوی تا که رها شوی ز غم عاشق و دیوانه شوی عاشق و دیوانه شوی

آخرین موزیک های امیر رهام

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.