ایمان فلاح - گته

موزیک ایرانی 18/11/17 50607 بازدید
متن آهنگ ایمان فلاح به نام گته

مه دل بورین و ونه جا بیرین ها بیرین مه شوئه ناختی ره وره بوین ها بوین دل و دل و دل و دل بزو شه دله نارمه امارت بزومو شه منزل ندارمه امارت بزومو شه منزل ندارمه ته چش دا بوم ایتی مه جا قهر نکن د روز هستی ره اتی مسه زهر نکن گته .. مه سینه جا مه دل ره بوین ونه دست دیگه بیمه زله ها زله مه و مه دلخشی ره مه جا بییته ندومبه برمه و زاری مره سر ایته ته چش دا بوم ایتی مه جا قهر نکن د روز هستی ره اتی مسه زهر نکن مه شو و روز تو که دنی یه رنگه کجه دری مه دل توسته تنگه تسه قرار ندارمو خو دنیه تو که دنی خنه ره سو دنیه ته چش دا بوم ایتی مه جا قهر نکن د روز هستی ره اتی مسه زهر نکن گته مه و مه دلخشی ره مه جا بییته ندومبه برمه و زاری مره سر ایته ته چش دا بوم ایتی مه جا قهر نکن د روز هستی ره اتی مسه زهر نکن مه شو و روز تو که دنی یه رنگه کجه دری مه دل توسته تنگه تسه قرار ندارمو خو دنیه تو که دنی خنه ره سو دنیه ته چش دا بوم ایتی مه جا قهر نکن د روز هستی ره اتی مسه زهر نکن گته

آخرین موزیک های ایمان فلاح

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.