احمد اس اچ - عشق حق

موزیک ایرانی 18/06/07 69673 بازدید
متن آهنگ احمد اس اچ به نام عشق حق

عاقلی دیوانه ای را داد پند کز چه بر خود می پسندی این گزند میزنند اوباش کویت سنگ ها میدوانندت ز پی فرسنگها کودکان پیراهنت را میدرند رهروان کفش و کلاهت میبرند یاوه میگویی چه میگویی سخن کینه میجوئی چو می بندی دهن گر بخندی ور بگریی زار زار بر تو میخندند اهل روزگار نان فرستادیم بهرت وقت شب نان نخوردی خاک خوردی ای عجب آب دادیمت فکندی جام آب آب جوی و برکه خوردی چو دواب خوابگاه اندر سر ره ساختی بستر آوردند دور انداختی بر گرفتی زادمی چون دیو روی آدمی بودی و گشتی دیو خوی دوش طفلان بر سرت گل ریختند تا تو سر برداشتی بگریختند نانوا خاکستر افشاندت بچشم آن جفا دیدی نکردی هیچ خشم رندی از آتش کف دست تو خست سوختی آتش نیفکندی ز دست چون تو کس ناخورده می مستی نکرد خوی با بدبختی و پستی نکرد مست را مستی اگر یه ره بود مستی تو هر گه و بیگه بود بس طبیبانند در بازار و کوی حالت خود با یکی زایشان بگوی گفت من دیوانگی کردم هزار تا بدیدم جلوه ی پروردگار دیده زین ظلمت به نور انداختم تو مرا دیوانه خوانی ای فلان لیک من عاقلترم از عاقلان گر که هر عاقل چو من دیوانه بود در جهان بس عاقل و فرزانه بود عارفان کاین مدعا را یافتند گم شدند از خود خدا را یافتند من همی بینم جلال اندر جلال تو چه می بینی به جز وهم و خیال من همی بینم بهشت اندر بهشت تو چه می بینی به غیر از خاک و خشت چون سرشتم از گل است از نور نیست گر گلم ریزند بر سر دور نیست گنجها بردم که ناید در حساب ذره ها دیدم که گشته است آفتاب عشق حق در من شرار افروخته است من چه میدانم که دستم سوخته است چون مرا هجرش به خاکستر نشاند گو بیفشان هر که خاکستر فشاند تو همی اخلاص را خوانی جنون چون توانی چاره کرد این درد چون از طبیبم گر چه میدادی نشان من نمیبینم طبیبی در جهان من چه دانم کان طبیب اندر کجاست میشناسم یک طبیب آن هم خداست

آخرین موزیک های احمد اس اچ

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *