متن آهنگ رضا پیشرو به نام کربن

سرجام با این که ولی این آهنگ مثل گلستانِ ابراهیمه فرستاده به نادیده فرکانسا بلاک میشه حضوره من همینجاس وسط جهنمت آب بخور شفا بگیر معبده من هفت دره معدنِ من از دمِ من گرم تره مکتب من رفتن از این دم من بم تره بعد از این همه ترس بی معرفت توو دفترت بلند کن بیت و رو لبه پیشرو حقیقته تخت تیغ زدش توو مطلبت برای این کافیه که فقط ازت رد بشم پس تا وقتی برنگشتم با مترسکم حرف نزن باید باهام راه بیای با هر قدم صد قدم نه تو بسترم اسلحه س نه رو دفترم منگنه س نه سربازام توو خندقن نه سردارام توو جنگه بعدی معطلم نکن پلیکس جنسی توو کودکیت ریشه تووی بنده بعدی به هر طرف پیشرو گاهی تزریق میشه زَهره صوفی از علف فقط میخوام دود کنم عوده ناف آهو گرما رو حس بکنی روی ساق زانوت دریا رو فوت بکنی روی بالِ طاووس با هم دیگه سُر بخوریم روی آج چاقو خونی رو بدنت نیس یک دو سه بیا بیرون از خلأ برمودای تابوت بیا بیرون از اون گوانتانامای ذهنیت عینیت بده به حس لامسه ی ارثیت سر بجنبان که ولی جز که به سر هیچ مگو مطرب من هیچ نبود معجزه درویش نبود جامعه ی در خیک هنوز حوضه ی ترحیم نبود رد ترک های تنم موجب تعمیر نبود سر بجنبان که ولی جز که به سر هیچ مگو مطرب من هیچ نبود معجزه درویش نبود جامعه ی در خیک هنوز حوضه ی ترحیم نبود رد ترک های تنم موجب تعمیر نبود باید توو کویر کنی عبادت دستامون روی ستاره ی عدالت تو گوشمون زمزمه ی الهه ی شرارت واقعیت اشاره به حماقت تنفر رذالت از صداقت ندامت اگه داری بده بره بخاطر شرافت مثل شکوه تلخه پلاش رضا هدایت کاف قاف لام میم نون و واو و بافتم شکافش و شکافتم نون داغ و گاز زد حرفای من چکیده ی منابع دنیاس واسه همینه عطر مورد علاقه گرگاس تووی شفا تا آخرین دقایق سهراب شاید توو شب شیر خونی توو غلافه استاد به نام شب روز زرد توو سینه اهرود به نام سرزمین موعوده ممنوع به نام نوروز و پیر مرد برف پوش به نام اون رعد که شیر و ببر و سیزده رو ترسوند سر بجنبان که ولی جز که به سر هیچ مگو مطرب من هیچ نبود معجزه درویش نبود جامعه ی در خیک هنوز حوضه ی ترحیم نبود رد ترک های تنم موجب تعمیر نبود سر بجنبان که ولی جز که به سر هیچ مگو مطرب من هیچ نبود معجزه درویش نبود جامعه ی در خیک هنوز حوضه ی ترحیم نبود رد ترک های تنم موجب تعمیر نبود باید توو کویر کنی عبادت دستامون روی ستاره ی عدالت توو گوشمون زمزمه ی الهه ی شرارت واقعیت اشاره به حماقت تنفر رذالت از صداقت ندامت سر بجنبان که ولی جز که به سر هیچ مگو مطرب من هیچ نبود معجزه درویش نبود جامعه ی در خیک هنوز حوضه ی ترحیم نبود رد ترک های تنم موجب تعمیر نبود

آخرین موزیک های رضا پیشرو

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.