متین معارفی - 630

موزیک ایرانی 14/05/26 477336 بازدید
متن آهنگ متین معارفی به نام 630

قاتلین بی رحم ۶۳۰ سوارند خسته از زمینو آن زمانو این جهان میرسم به دست عاشقان سینه چاک من به ف*ک میروم سقف خانه ام خراب می شود بر سرم میبینم که من به باد رفته اولو آخرم لعنت به این زندگی که گ*ه زده به قلب من به آسمان چشمان من به یادگار فردای من که پرپر شدم به زندان روم به قران نگم لو ندم هیچکسم خبر نداره از دلم که بالو پر نداره این دلم از زمینو آن زمانو این جهان شاکیم دستو بالمو بگیر ناراضیم از جهان حذر کنم تا باقیم مرگ بر من باد ای خدای جان میروم به سمت آسمان این جهان فریاد میزنم بر جان قاتلان قاتلین بی رحم ۶۳۰ سوارند مردمان بیچاره دلخوشی ندارند ظاهرا کسی نیست دست مارا بگیرد منجلابی که توشیم از ما بگیرد لعنت به این زندگی که گ*ه زده به قلب من به آسمان چشمان من به یادگار فردای من که پرپر شدم به زندان روم به قران نگم لو ندم هیچکسم خبر نداره از دلم که بالو پر نداره این دلم از زمینو آن زمانو این جهان شاکیم دستو بالمو بگیر ناراضیم از جهان حذر کنم تا باقیم مرگ بر من باد ای خدای جان میروم به سمت آسمان این جهان فریاد میزنم بر جان قاتلان قاتلین بی رحم ۶۳۰ سوارند مردمان بیچاره دلخوشی ندارند ظاهرا کسی نیست دست مارا بگیرد منجلابی که توشیم از ما بگیرد

آخرین موزیک های متین معارفی

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • دمت گرمممممممممممممم ترکونده

  • باز م گل کاشتی متین جان مرسی میدونی از چید خشم میاد از اهنگات که منحصر به فرده

  • اولین باری که این آهنگو گوش کردم نفهمیدم منظورش از ۶۳۰ چیه؟
    آدم فک میکنه منظورش ۶۳۰ تا سوار بر اسبه.
    بعدش که کاور آهنگو دیدم فهمیدم منظورش اون بی ام و ۶۳۰ سفید داخل عکسه! خخخخخخخخ