امیرحسین افتخاری - صبر

موزیک ایرانی ۹۵/۰۸/۰۶ 2060 بازدید
لینک کوتاه: http://www.musicma.ir/?p=12864

00:00 - 00:00

متن آهنگ امیرحسین افتخاری به نام صبر

صبر راهی که نشان داد به جایی نرسید پیش از این ضجه و فریاد به جایی نرسید من به او گفتم و، او گفتُ کسی گوش نکرد گفتگو های من و باد به جایی نرسید مژه تا بر سر پلک است بهایی دارد هر که از چشم تو افتاد به جایی نرسید بی نشانی تر از آنم که بیابند مرا نامه هایی که فرستاد به جایی نرسید به جایی نرسیدصبر راهی که نشان داد به جایی نرسید پیش از این ضجه و فریاد به جایی نرسید من به او گفتم و، او گفتُ کسی گوش نکرد گفتگو های من و باد به جایی نرسید به جایی نرسیدخواستم کوه برایش بکنم، دل کندم چه کنم قبل من استاد به جایی نرسید جای نزدیک شدن، پاک فراموش شدم صبر راهی که نشان داد به جایی نرسید به جایی نرسیدصبر راهی که نشان داد به جایی نرسید پیش از این ضجه و فریاد به جایی نرسید من به او گفتم و، او گفتُ کسی گوش نکرد گفتگو های من و باد به جایی نرسید به جایی نرسید

آخرین موزیک های امیرحسین افتخاری