امیر عظیمی - لاکو جان

موزیک ایرانی ۹۵/۰۱/۱۲ 17159 بازدید
لینک کوتاه: http://www.musicma.ir/?p=8933

00:00 - 00:00

متن آهنگ امیر عظیمی به نام لاکو جان

مره پیغام با مو کی قهری تو یار میمره لاکو جان بینه ما قهری نوبو تا هسه برام پیغام اومده که تو با من قهری , بینه منو تو تا حالا قهری نبوده مره پیغام با مو کی قهری تو یار میمره لاکو جان بینه ما قهری نوبو تا هسه برام پیغام اومده که تو با من قهری , بینه منو تو تا حالا قهری نبوده کی بگفته تره کر کی بیگیفتم بیخبر من ایته یار دیگر کی بهت گفته که من بی خبر یار دیگه ای گرفتم همه تی دشمنیدی خواییدی کی مره یار تاودید از تی نظر همه دشمن تو هستن که میخوان منو از چشمت بندازن کی بگفته تره کر کی بیگیفتم بیخبر من ایته یار دیگر کی بهت گفته که من بی خبر یار دیگه ای گرفتم همه تی دشمنیدی خواییدی کی مره یار تاودید از تی نظر همه دشمن تو هستن که میخوان منو از چشمت بندازن چره از من دیلگیری دیلگیری من گنایی نارمه چرا از من دلگیری من گناهی ندارم بوخودا من تی عشقه تی عشقه یار به می دیل دارمه به خدا من عشق تو رو در سینم دارم چره از من دیلگیری دیلگیری من گنایی نارمه چرا از من دلگیری من گناهی ندارم بوخودا من تی عشقه تی عشقه یار به می دیل دارمه به خدا من عشق تو رو در سینم دارم کی بگفته تره کر کی بیگیفتم بیخبر من ایته یار دیگر کی بهت گفته که من بی خبر یار دیگه ای گرفتم همه تی دشمنیدی خواییدی کی مره یار تاودید از تی نظر همه دشمن تو هستن که میخوان منو از چشمت بندازن کی بگفته تره کر کی بیگیفتم بیخبر من ایته یار دیگر کی بهت گفته که من بی خبر یار دیگه ای گرفتم همه تی دشمنیدی خواییدی کی مره یار تاودید از تی نظر همه دشمن تو هستن که میخوان منو از چشمت بندازن

آخرین موزیک های امیر عظیمی