فرامرز اصلانی - کیستی

موزیک ایرانی ۹۴/۰۸/۲۵ 22747 بازدید
لینک کوتاه: http://www.musicma.ir/?p=7495

00:00 - 00:00

متن آهنگ فرامرز اصلانی به نام کیستی

تو کیستی از جنسه چیستی اهله مهری یا آنکه ما از خود بی خود یا که آباد اهله روزی یا که اهله شب از عشق خالی یا لبالب من کیستم از جنسه چیستم اهله شادی یا آنکه در از عشق گرمم یا که دل سرد اهله آبم یا آنکه خاک از زمینم یا که از افلاک ما کیستیم از جنسه چیستیم اهله اشکیم یا که لبخند از خدازار یا که در بند به زنجیریم یا که ره از کمو بیشه ماجراتو کیستی ماله من نیستی در خود گمی یا که پیدا از نسیمی یا ز دریا اهله رمزی یا انکه راز با من خموش یا هم آواز من کیستم از جنسه چیستم ماله توام یا آنکه نه رهگذرم یا اهله ره در خود غرقم یا روی آب از خورشیدم یا ز مهتاب ما کیستیم از جنسه چیستیم اهله اشکیم یا که لبخند از خدازار یا که در بند به زنجیریم یا که ره از کمو بیشه ماجرا تو کیستی من کیستم ما کیستیم

آخرین موزیک های فرامرز اصلانی