00:00 - 00:00

متن آهنگ اشکان خطیبی به نام زندگی من

تو را به جای همه ی زنانی که نشناختم دوست میدارم تو را به جای همه ی روزگارانی که نمیزیستم دوست میدارم برای خاطر عطر گستره بیکران و برای خاطر عطر نان گرم برای خاطر برفی که آب میشود برای خاطر نخستن گل برای خاطر جانوران پاکی که آدمی نمیرماندشان تو را برای خاطر.دوست داشتن دوست میدارم تو را به جای همه ی زنانی که دوست نمیدارم دوست میدارم

آخرین موزیک های اشکان خطیبی