00:00 - 00:00

متن آهنگ علی زند وکیلی به نام فریاد

صدا بی صدا نوا بی نوا نفس بی هوا بیاوفا بی وفا جفا هی جفا شکست عهد ما بیافریاد ، آزاد پرواز در باد در بادجنون من فسون تو حکایت درون تو خراب حال زار من بیا گذار من دیار تو بهار بی غبار تو صدای بی قرار من بیافریاد ای داد غم ها در یاد فریاد در باد غوغا سر دادخیال من هوای تو نفس نفس برای تو نگاه و انتظار من بیا گذار من دیار تو بهار بی غبار تو صدای بی قرار من بیافریاد ای داد غم ها در یاد فریاد در باد غوغا سر دادبیا که مرا با تو ماجرایی هست

آخرین موزیک های علی زند وکیلی